לוחות חשמל מתח נמוך

ייצור, שיפוץ והתקנת לוחות חשמל מתח נמוך במבני מגורים, מסחר ותעשייה.

לוחות חשמל הינם מערכות אשר תפקידן להעביר אנרגיה אל קהל הצורכים ממקור ההזנה העיקרי כמו תחנת כוח, מצברים, גנרטורים ניידים ואפילו העברת אנרגיה מלוחות חשמל אחרים. לוחות החשמל המספקים את האנרגיה בצורה חסכונית, יעילה ובטוחה. הם משמשים גם כלוחות פיקוד ובקרה עבור הטיית זרם האנרגיה. לוחות החשמל אינם אחידים במראם אבל, הם בעלי מרכיבים אחידים המורכבים על פי תקנות החשמל  בארץ – כבל מזין, מפסק ראשי, פסי צבירה, מפסקי משנה ומערכות פיקוד ובקרה.

קיימים שני סוגים עיקריים של לוחות חשמל:

 • לוחות חשמל במתח גבוה המיועדים עבור מתקנים ומפעלי תעשייה גדולים והצריכה שלהם עולה על 1000 וולט.
 • לוחות חשמל במתח נמוך עד 1000 וולט.

לוח חשמל במתח נמוך

לוחות חשמל מתח נמוך

במתקנים המיועדים למגורים, מסחר ואף משרדים ישנו צורך בהתקנת לוחות חשמל הפועלים על מתח נמוך מאחר והצריכה הבסיסית של המקום אינה עולה על 1000 וולט. במקרים אלו, לוחות החשמל במתח נמוך יבצעו פיזור נכון של אנרגיה, יהוו כאמצעי הגנה בטוח, ישלטו ויפקחו בצורה בטיחותית על הפצת החשמל הכללית.

לוחות חשמל מתח נמוך כוללים את הרכיבים הבאים:

 • מפסקי מתח נמוך ראשיים
 • מפסקי משנה
 • כבלים מזינים
 • פסי צבירה ראשיים ומשניים
 • מפסקי פחת

פעולתם של המפסקים הראשיים והמשניים מגנה מפני עומס יתר והתחממות של המעגלים החשמליים ועוצרת אותם לפני שייגרם נזק בלתי הפיך אשר עלול להוביל לתוצאות הרסניות כמו התפרצות של שריפה או אף פיצוץ הנובע מפיזור לא נכון של אנרגיית החשמל.

לוחות חשמל במתח נמוך אינם מחוברים אך ורק למבנים כמו לוחות חשמל לבית, כי אם גם עבור מכשירים ומוצרים כבדים אשר דורשים חיבור של לוח חשמל יחידני כמו מכונות תעשייה גדולות, מנועים, תחנות מיזוג אוויר, גופי תאורה ברוחב גדול ועוד. הצורך בהתקנת לוחות חשמל נפרדים עבור מכשירים אלו עולה מתוך הכוונה כי יש למגן אותם בצורה מקסימלית ואופטימלית ולנתב את צריכת האנרגיה אליהם ומהם בצורה היעילה ביותר מאחר והם מהווים כלי חשוב ומרכזי במבנה או במתקן המסוים.

לוחות חשמל למתח נמוך

התקנת לוחות חשמל במתח נמוך

על פי תקנות החשמל במדינת ישראל יש להתקין לוח חשמל במתח נמוך על פי ההנחיות הללו:

 • יש לקבוע את לוח החשמל במתח נמוך על משטח יציב או מבנה קשיח.
 • את הלוח יש להתקין באמצעות כלים בלבד על מנת לחזק את יציבותו ואת אופן פירוקו.
 • התקנת לוח חשמל מתח נמוך תבוצע במקום אשר לא יהווה סכנה כמו ליד חיבור צנרת מים, צנרת גז ועוד.
 • לוח חשמל במתח נמוך ימוגן על ידי הארקות ואמצעי הגנה במתח של עד 1000 וולט.
 • במידה וישנו ציוד חשמלי המחובר ישירות אל הלוח והוא אף מחובר אליו בצמוד יש להתקין מסד מתכתי עם הארקה נגד התחשמלות באמצעות מוליך גמיש.