בדיקות מתקני חשמל

ביצוע בדיקות מתקני חשמל למבני מסחר, מגורים, תעשייה ומוסדות בכל הארץ על פי הדרוש בחוק.

בדיקת מתקני חשמל

עמידה בבדיקות מתקני חשמל תקופתיות הן תנאי לקבלה וחידוש רישיון עסק עבור ארגונים רבים על פי הקבוע בחוק. אנו מבצעים בדיקות חשמל עבור מגוון תחומי המסחר, מוסדות ציבור והתעשייה:

 • חנויות ומבני מסחר
 • מבני משרדים
 • מרפאות, בתי חולים ואתרים רפואיים
 • מבני מגורים
 • מבני תעשייה לרבות מפעלים וחומרים מסוכנים
 • בדיקות לחיבור זמני
 • בידקות מערכות סולריות
 • בדיקות מתן אישור למסיבה או אירוע לפי בקשת המשטרה
 • אולמות אירועים
 • בריכות שחיה

מתקן חשמל לא תקין הוא סכנת חיים

להזמין חשמלאי בודק

בדיקת מתקני חשמל לפני הפעלה ראשונה. מטרת הבדיקה היא לוודא שהמתקן מתאים לדרישות של חוק החשמל ולתכניות והיא מהווה תנאי לחיבור המתקן לחשמל.

בדיקות מתקני חשמל לאחר שינוי יסודי. במידה ומתקן חשמל עבר תיקון או שיפוץ שבמסגרתו הוחלף לוח חשמל, הוגדל מפסק ראשי, השתנו שיטת ההגנה בפני חשמול או חתך המוליכים, נוסף מעגל יציאה או שינוי משמעותי אחר, חייבים לבצע בדיקה על פי חוק.

בדיקות מתקני חשמל תקופתיות. אחרי שמתקן החשמל עבר בדיקה לפני הפעלתו הראשונה וחובר למתח, רשות הכבאות דורשת לערוך בו בדיקות תקופתיות על פי תקנות החשמל ובהתאם לסוג המתקן.

בדיקות תקופתיות

אחריות השמירה על תקינות המתקן החשמלי מוטלת על בעל הנכס, מתכנן המתקן, הקבלן או מפעיל המתקן. בדיקות תקופתיות של מתקן החשמל מהוות כלי יעיל ובטוח לשמירה על בטיחות המתקן והוא מאפשר לאתר תקלות וליקויים בזמן.

נציבות כבאות והצלה קובעת דרישות ברורות הנוגעות לבדיקות התקופתיות של מתקני חשמל בעסקים ומבנים בהתאם לגודלם ואופי פעילותם לצורך רישוי עסקים. ההנחיות מפרטות את התדירות של בדיקות מתקני חשמל אשר מבוצעות על ידי חשמלאי בודק.

מתקנים, עסקים ומבנים הנדרשים לבצע בדיקות מתקני חשמל כל שנה

 • מתקני חשמל ציבוריים בבניין רב קומות
 • מבנים או מתקנים בעלי היתר רעלים בסיווג A, המחזיקים חומרים מסוכנים
 • מתקני אחסון ומילוי גז פחמימני מעובה (גפ"מ), על פי הוראות מכ"ר 507
 • מחסני גז פחמימני מעובה (גפ"מ) בעלי קיבולת מעל 8 טון, על פי הוראות מכ"ר 507
 • חניונים למכליות גז פחמימני מעובה (גפ"מ), בהם חונות 5 או יותר מכליות, על פי הוראות מכ"ר 507
 • מתקני חשמל ארעיים באתר בנייה

מתקנים, עסקים ומבנים הנדרשים לבצע בדיקות מתקני חשמל כל 5 שנים

 • עסק או מבנה בודד בעל שטח מעל 500 מ"ר
 • עסקים וחנויות במרכזי קניות מקורים עם שטח ציבורי משותף סגור (למשל בתוך קניון). דרישה זו אינה תקפה לגבי חנויות ועסקים הממוקמים בקומת הקרקע של מבנים במרכזי קניות פתוחים דוגמת מתחם ביג.
 • תחנות דלק
 • גנרטורים למתח נמוך
 • הארקות ואמצעי הגנה מחשמול (אם נשקפת סכנת איכול מוגבר של אלקטרודת ההארקה או לא קיימת במתקן הארקת יסוד)
 • מערכות אל-פסק סטטיות (UPS)
 • מבנים או מתקנים בעלי היתר רעלים בסיווג B או C, המחזיקים חומרים מסוכנים
 • מחסני גז פחמימני מעובה (גפ"מ) בעלי קיבולת עד 8 טון, על פי הוראות מכ"ר 507
 • חניונים למכליות גז פחמימני מעובה (גפ"מ), בהם חונות 4 מכליות לכל היותר, על פי הוראות מכ"ר 507
 • מתקנים או מבנים, כולל מחסני חומרים מסוכנים (חומ"ס), בהם מערכות החשמל עומדות בבדיקה ופיקוח שוטף של מהנדס חשמל.

תדירות בדיקות תקופתיות של מתקני חשמל נוספים

 • מתקני חשמל לרמזורים (תמרורי הורייה) – אחת לשנתיים לפחות
 • מתקני חשמל בבריכות שחייה – אחת לשש שנים לפחות
 • מתקני חשמל במרפאות, בתי חולים ואתרים רפואיים – פעם בחצי שנה. בנוסף יש לבדוק את תקינות מקורות הזינה פעם בחודש

מי לא נדרש לבצע בדיקות תקופתיות של מתקני חשמל?

עסקים בנויים או מבנים סגורים בודדים עד 500 מ"ר אינם נדרשים לבצע בדיקות מתקני חשמל תקופתיות.

מהו מתקן חשמל

מתקן חשמל מוגדר כמתקן אשר משמש לייצור, הולכה, הפצה, צריכה, צבירה או טרנספורמציה של חשמל. הגדרה זו מתייחסת בין היתר למבנים, מכשירים ומכונות, מוליכים, מצברים ואביזרים, ציוד חשמלי קבוע וציוד מטלטל אשר קשורים בו.

רשיונות חשמלאי לביצוע בדיקות מתקני חשמל

 • מתקני חשמל בעלי עצמת זרם עד 3X80 אמפר במתח נמוך – חשמלאי בודק סוג 1
 • מתקני חשמל בעלי עצמת זרם עד 3X250 אמפר במתח נמוך – חשמלאי בודק סוג 2
 • חשמלאי בודק סוג 3 רשאי לבצע בדיקות מתקני חשמל מכל סוג