היתר למתקן פוטו-וולטאי

מתקן פוטו-וולטאי הינו מערכת לייצור חשמל באמצעות המרת קרינה סולארית לאנרגיה חשמלית. התקנת המערכת מתבצעת על ידי חשמלאי מוסמך בהתאם לתקנים רשמיים. על מנת להתקין, להפעיל ולתחזק מתקן פוטו-וולטאי בממדים שמעל ל-1 קילו וואט על גג המבנה, יש לקבל היתר מיוחד מהמנהל. ההיתר יינתן לאחר הגשת בקשה על ידי מילוי טופס למתן היתר. יש לזכור שההיתר תקף רק למתקן הספציפי שעבורו הוגשה הבקשה.

היתר למתקן פוטו-וולטאי

הטופס הייעודי כולל מספר סעיפים:

 • פרטים אישיים של מגיש הבקשה, כגון השם והכתובת.
 • פרטים אודות המתקן:
  1. כתובת המבנה עליו תותקן מערכת סולארית
  2. פרטים של החשמלאי האחראי על ההתקנה
  3. סוג המתקן הפוטו-וולטאי: בעל הספקה מקבילה (בעל חיבור לרשת החשמל) או בעל הספקה עצמאית (ללא חיבור לרשת החשמל)
  4. נתונים טכניים, כגון: גודל המערכת, כמות והספק של מודולים ומהפכים שהוא מכיל.

יש להגיש טופס בקשה זה גם במקרה של שינוי המפרט במתקן הפוטו-וולטאי הקיים. בקשת היתר להפעלה מחדש נדרשת בכל מקרה של שינוי ייסודי במערך המתקן, כגון החלפת מודולים ומהפכים בדגמים שונים, או החלפת אמצעי בטיחות להגנה בפני חשמול כמו נהלים עבור בניית לוחות חשמל. לעומת זאת, במקרה של החלפת מודולים ומהפכים לדגמים זהים מבחינה טכנית, אין צורך בהגשת טופס לקבלת היתר ההפעלה מחדש.

התקנת פנלים פוטו-וולטאיים

על מגיש הבקשה לחתום ביד בסיום מילוי הטופס. כמו כן, יש לצרף לטופס מספר מסמכים נוספים:

 • מסמך המתאר את תכנית חיבורי החשמל ונתונים טכניים בנוגע להארקות. התוכנית צריכה להיות חתומה על ידי מתכנן המתקן או על ידי מתכנן השינויים שיש לבצע במתקן.
 • מסמך הכולל תרשים חיבור המתקן אל הלוח.
 • טופס בדיקת המערכת, החתום על ידי חשמלאי האחראי על ביצוע הבדיקה.
 • במידה והמתקן הפוטו-וולטאי הינו בעל חיבור לרשת החשמל, יש לצרף מסמך המאשר את המתקן על ידי חברה האחראית על רשת אספקת החשמל.
 • בנוסף לכל אלה, יש לצרף אל הבקשה כל טופס ומסמך רשמי שיידרש על ידי המנהל.

ההיתר ניתן על ידי המנהל תוך כדי העברת האחריות בנוגע להתקנה, ההפעלה, בדיקה תקופתית ואחזקת המתקן על בעלי המקצוע המטפלים במתקן (המתכננים, המתקינים, המתחזקים, הבודקים והמתקנים) ועל בעל המתקן עצמו.

פנלים סולריים

בדיקות שיש לבצע למתקן הפוטו-וולטאי פעיל

בעת הגשת הבקשה, על בעל המתקן לאשר גישה חופשית למתקן עבור המנהל או נציג מטעמו, וזאת כדי לבצע בדיקה על פי דרישה.

לאחר קבלת היתר ההפעלה או היתר ההפעלה מחדש, ולפני הפעלת המתקן הן בפעם הראשונה לאחר ההתקנה והן לאחר שינוי ייסודי במפרטו, יש לבצע בדיקה ייעודית, אשר תאבחן את עמידתו של המתקן בכל התקנים הרלוונטיים, כגון תקנות החשמל, נהלי הבטיחות ומפרטי התוכנית של המתקן. על בעל המתקן לשמור על דוח של בדיקה זאת ועל כל הדוחות של הבדיקות הנוספות להצגה למנהל בכל עת לפי דרישתו.

לאחר הפעלתו של המתקן, על בעל המתקן לבצע ביקורת אחת לשנה על מנת לוודא כי כל חלקי המערכת תקינים. הביקורת מתבצעת על ידי צפייה במתקן ובחלקיו ואינה מצריכה שירותים של חשמלאי מוסמך.

בנוסף, על בעל המתקן לבצע בדיקות תקופתיות לבירור מצב המתקן בנוגע לבטיחותו. הבדיקה תתבצע על ידי חשמלאי מוסמך בעל רישיון רלוונטי פעם בחמש שנים. יש לזכור כי בכל מקרה של אי ביצוע הבדיקה התקופתית בזמן, ההיתר יתבטל על ידי המנהל.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים