סקר סיכונים במתקני חשמל

מהתחשמלות, נפילות ושריפות ועד לסכנות הקרינה: השימוש הלא בטיחותי במערכות חשמל עלול לגרום למגוון נזקים ולפגיעות קשות ברכוש, בבריאות וחיי האדם.

רבות מהסכנות שטמונות במתקנים החשמליים אינן נראות לעיין וניתנות לזיהוי רק באמצעות סדרת בדיקות בטיחות המבוססות על נהלים מקצועיים. הבדיקות נעשות על מנת לאתר סיכונים וליקויים בתוך המערכת, לזהות פוטנציאל לסכנה בזמן וכך למנוע סכנות פוטנציאליות. במהלך מערך הבדיקות של מערכות חשמל אשר נקרא בשפה המקצועית סקר הסיכונים נבדקים כל הרכיבים החשמליים וחיבוריהם ובנוסף נבחנים הליכים קבועים לביצוע עבודות תחזוקה.

בדיקת מתקני חשמל

המטרות המרכזיות של סקר סיכונים במתקן חשמלי

יצירת מערך סקר הסיכונים מאפשר בדיקה מקיפה ומעמיקה של כל רכיבי המערכת. בדיקת מתקני החשמל מאפשרת לזהות את הסיכונים הפוטנציאליים שמצריכים טיפול במטרה למנוע אפשרות של פיצוץ, התחשמלות, קרינה, נפילה, רעש או כל מפגע אחר.

את תוצאות הסקר מציגים באופן שמאפשר ליצור מערך תיקונים אפקטיבי, כאשר הסיכונים הדחופים או החמורים ביותר מטופלים ראשונים. יצירת סדר עדיפויות לטיפול בליקויים מבטיח עבודה תקינה של המערכת גם במהלך התיקונים.

מעבר למניעת התקלות, סקר סיכונים במתקני חשמל אשר מתבצע באופן קבוע ותדיר נועד להגברת המודעות לתנאי הבטיחות בעבודה עם החשמל וליישום נהלי עבודה תקינים לאורך הזמן. חשוב לציין כי ביצוע סקר סיכונים במתקני החשמל בדרך כלל מצריך שיתוף פעולה בין כל עובדי החברה, מצוותי העבודה שפועלים בשטח ועד למנהלים.

כיצד מתבצע סקר סיכונים במתקני החשמל?

סקר הסיכונים מתבצע לרוב על ידי מהנדס מוסמך, בעל רישיון חשמלאי בתוקף וניסיון רב בעבודה עם חשמלי. על המהנדס שמבצע את סקר הסיכונים להכיר היטב את המערכת הרלוונטית, הן ברמה הטכנית והן בתחום הנהלים לתחזוקה ולטיפול בליקויים. מטרתו הינה לאבחן את המערך החשמלי הטכני של המערכת ולבדוק את נהלי התחזוקה והטיפול בתקלות.

הבדיקה נעשית באופן משולב, כאשר המהנדס שאחראי על הסקר נדרש לאבחן הן את התשתיות, הן את נהלי העבודה והן מערכי ביצוע של הליכי התפעול, התחזוקה והטיפולים מיוחדים. הבדיקות מתבצעות תוך כדי עיון במסמכים והתכניות של המתקנים, בהוראות ההפעלה ונהלי הבטיחות וגם באמצעות סיורים במתקן, שיחות עם העובדים שמתחזקים או מתקנים את המערכת, ראיונות עם מנהלים והמפקחים וצפייה בצוותים המבצעים הליכי התחזוקה.

במהלך בדיקת התשתיות, המהנדס בודק כל הרכיבים הרלוונטיים של מתקני החשמל, כגון חדרי חשמל, לוחות החשמל, שנאים, מנעולים חשמליים וגנרטורים. עליו לבחון את הבטיחות של מערכות הספקת החשמל – מצברים, בטריות ועוד. במסגרת הסקר נבדק גם כל ציוד חשמלי והארקות, כבלים, תקעים, מפסקים, מערכות תאורה ותאורת חירום.

בנוסף, המהנדס מאבחן את היישום של נהלי הבטיחות על ידי צוותי החשמלאים, הליכי השימוש בציוד אלקטרוני וציוד מגן במהלך כל השלבים בעבודות התחזוקה ובזמן חיבור וניתוק של ממשקים חשמליים.

כמוכן, בסקר הסיכונים נבדקים כל האישורים והרישיונות הרלוונטיים לציוד ומכשור חשמלי.
סקר הסיכונים מבוסס על שני שלבים:

  • איתור הסיכונים: בדיקה בפועל בכל הרכיבים של המערכת לאיתור ליקויים אפשריים שעלולים לגרום לנזק במהלך ההפעלה או התחזוקה של מתקן החשמל.
  • ניתוח סיכונים: הערכה של כל הליקויים אשר התגלו בשלב איתור הסיכונים. הניתוח נערך על פי שיטות שונות. המרכזיות שביניהן הן חקר גורמי סיכון תפעולי, ניתוח עלות תוצאה, חקר אפקטים וקריסות ועוד. בסיום ניתוח הסיכונים, המהנדס יוצר מערך המלצות לתיקונים הנדרשים, על פי סדר העדיפות: מהתקלות החמורות ועוד לקלות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים